Hrom reguliše nivo šeæera u krvi, a kod insulin-zavisnih pacijenata može da smanji potrebu za lekovima i insulinom. Za preventivu nastanka dijabetesa kljuènu 24.01.2017. 07.20