Приходи су остварени у износу од 89,6 милијарди динара, од чега су порески приходи били 75,9 милијарди динара, а највећи део потиче од уплате ПДВ - 38 милијарди 14.05.2018. 09.54