Jaguar æe 13. jula predstaviti novi SUV E-Pace, koji æe u gami ovog proizvoðaèa zauzeti poziciju ispod modela F-Pace. Brend koji je decenijama bio prepoznatljiv 21.06.2017. 10.53