Preuzmi vesti o najaktuelnijim temama iz minuta u minut sa NewsHub-om. Instaliraj odmah.

Утврђивање дневног реда нове седнице парламента

14.11.2017. 11.39
16 0

Скупштина Србије почиње нову седницу са три тачке дневног реда, међу којима је и Предлог закона о медицинским средствима, а пошто су завршили део у коме су постављали питања извршној власти.

Предлог закона о медицинским средствима треба да уреди услове за производњу и промет медицинских средстава, односно њихово стављање на тржиште и употребу.

Тај законски предлог, који је усаглашен са директивама и другим прописима ЕУ из области медицинских средстава, треба да онемогући улазак "неквалитетних" и по кориснике несигурних медицинских средстава како на тржиште, тако и у здравствене установе Србије и спречи улазак фалсификованих медицинских средстава у легалне токове снабдевања.

Новим законским решењима уређују се клиничка испитивања медицинских средстава, пријава нежељених реакција на медицинска средства, контрола квалитета и праћење медицинских средстава на тржишту, оцењивање њихове усаглашености са техничким захтевима, оглашавање, обележавање медицинских средстава и надзор.

Хармонизацијом прописа у области медицинских средстава са прописима ЕУ и њиховом применом стварају се услови и за домаће произвођаче медицинских средстава за пласман њихових производа у земље ЕУ и у друге земље света, као и услови за развој привреде Србије, навео је предлагач у образложењу закона.

На дневном реду биће и допуне Закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства којима се прецизира да је руковалац подацима који чине интегрисани здравствени информациони систем Србије Завод за јавно здравље.

Предвиђено је да ће новчаном казном од 50.000 динара до два милиона динара бити кажњен за прекршај Завод за јавно здравље основан за територију Србије ако, између остало, о повреди безбедности података не обавести лице, односно лица на која се подаци односе, надлежно министарство и Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Посланици на новој седници треба да размотре и потврђивање Финансијског уговора Клинички центри/Ц између Републике Србије и Европске инвестиционе банке.

Извор: rts.rs

Учешће у друштвеним мрежама:

Коментари - 0