Preuzmi vesti o najaktuelnijim temama iz minuta u minut sa NewsHub-om. Instaliraj odmah.

"Brnabiæ bukvalno moli, ali vreme curi..."

16.07.2017. 10.28
12 0
"Brnabiæ bukvalno moli, ali vreme curi..."

Beograd -- Predsednik Privredne komore Srbije Marko Èadež nije iskljuèio moguænost smanjenja proizvodnje u kragujevaèkom Fijatu.

To se, kako je rekao, veæ dogaða, pa èak i odlazak italijanskog proizvoðaèa iz Kragujevca, ako se u najskorije vreme ne reši pitanje dvonedeljnog štrajka zaposlenih u toj fabrici.

Èadež je istakao da je vlada direktno ukljuèena u rešavanje ovog problema, od premijerke Ane Brnabiæ, koja je, kazao je, u stalnom kontaktu sa menadžmentom Fijata, te da bukalno moli da se ova situacija reši.

Predsednik PKS smatra da sindikatima, odnosno radnicima Fijat Srbija, nije malo pouðeno, te da bi oni to trebalo da private, jer bi sve drugo moglo da ima loše posledice.

Pratimo tu situaciju jer to utièe na srpsku privredu I konsekvence mogu biti negativne. Vlada je proaktivno ušla u ovaj proceš imajuæi u vidu radnike I doprinos zaštiti njihovih prava, ali I kako bi se omoguæilo da kompanija I dalje radi I da proizvodi”, rekao je Èadež.

Predsednik PKS je rekao da ne veruje da sindikalci koji rukovode ovim dvonedeljnim štrajkom žele da doðe do najgoreg scenarija, pogotovo to ne žele radnici.

Zato je, kazao je, neophodan dijalog kako bi se došlo do suštine šta je racionalno, a šta su posledice. Pritom, rekao je Èadež, potrebno je emocije staviti potpuno na stranu.

Hajde da ostavimo emocije sa strane i da vidimo šta su interesi radnika i kako možemo da doðemo do odreðenih rešenja”, rekao je.

Zaustavljanje proizvodnje nije pravi naèin, upozorio je Èadež i apelovao na sindikate I radnike da private vladin pristup, kojim se stvara okvir za dijalog, koji je predvidiv, odnosno znamo šta želimo, a znamo I gde se slažemo I ne slažemo - ali, istièe, nastavjamo da radimo.

Upozorio je da ukoliko se ovako nastavi - primanja uopšte neæe biti, jer proizvoðaè mora da proizvodi.

Zaista posledica jeste odlazak investitora”, istkao je Èadež napomenuvši da nažalost za sada nema naznakka da su predsedici sindikata prihvatili dijalog.

Kada govorimo o tome šta su interesi radnika to je da imaju posao, da se izbore za što bolje uslove rada. Kolektivnim ugovorom, koji je potpisan od sindikalnog rukovodstva ne bavezujete se na prava, veæ I na obaveze I na vremenski rok. A ako postoji nezadovoljstvo, sedne se I razgovara”, naveo je Èadež.

On je ponovio da zaustavljanje proizvodnje "gura" Fijat iz Srbije, te da pritom treba imati u vidu da juèerašnje informacije govore da prodaja Fijatovih automobile raste u zemljama EU.

Zato, kaže, odbijanje dijaloga, osim zaheva da se poveæaju plate, stvarno može da dovede do nepoželjnog ishoda.

Podsetio je I da ovo traje dve sedmice, što za proizvoðaèa znaèi veæ smanjenje proizvodnje, jer za te dve sedmice ništa nije proizvedeno.

Èadež je ukazao I da je malo zemalja u okruženju koje proizvode automobile.

Napomenuo je I da još jedan od tri najveæa proizvoðaèa automobile iz Nemaèke traži lokaciju za izmeštanje dela proizvodnje.

Da Ii mislite da je naša pregovaraèka pozicija dobra ili nije dobra? Takav jedan prozivoðaè bi znaèio veliku stvar za Srbiju, a mi u ovom trenutku nemamo mnogo aduta”, rekao je Èadež I istakao da je dijalog I obnavljanje proizvodnje jedino rešenje.

Radnici u kragujevaèkoj fabrici, kako je navedeno u emisiji, imaju osnovnu platu od 38.000 dinara, a pored toga dobijaju i razne bonuse, topli obrok i regres, što sve zajedno èini da njihova primanja, koja se, inaèe, redovno isplaæuju, iznose izmeðu 42.000 i 43.000 dinara.

Takoðe, u poslednjih osam meseci zaposleni u Fijatu su, navedeno je, dobili dva poveæanja plata, a Fijat im obezbeðuje stipendije za osnovne I master studije za njih I njihovu decu.

Vlada Srbije je sindikatu Fijata u Kragujevcu ponudila da se uvede "bonus efikasnosti" od 2017. godine koji æe se isplaæivati u februaru svake godine za prethodnu godinu i koji æe uæi u nove kolektivne ugovore o kojima æe se odmah uæi u pregovore i da se æe se, i pored toga što je u poslednjih osam meseci Fijat obezbedio dva poveæanja plata - u novembru 2016. i martu 2017. godine, razgovarati o dodatnom poveæanju plata.

Извор: b92.net

Учешће у друштвеним мрежама:

Коментари - 0