Preuzmi vesti o najaktuelnijim temama iz minuta u minut sa NewsHub-om. Instaliraj odmah.

Kiša skratila Paradu ponosa, "sledeæe godine u isto vreme"

17.09.2017. 12.11
8 0
Kiša skratila Paradu ponosa, "sledeæe godine u isto vreme"

Beograd -- Beogradska Parada ponosa pod sloganom "Za promenu" održana je šetnjom uèesnika od Cvetnog trga do Trga Republike, a kolonu je predvodila premijerka Brnabiæ.

Paradu je otvorila poèasna kuma pevaèica Jelena Karleuša, a potom je krenula šetnja Ulicom kralja Milana, Terazijama, Kolarèevom do Trga Republike.

Kolona se kretala iza kamiona sa kojeg se èula muzika, uèesnici nose šarene balone, zastave duginih boja, a atmosfera je bila kao na zabavi. Graðani su nosili transparente na kojima piše: "Za promenu" i "Na Prajd se dolazi, na Prajd se ne poziva".

Posle zvaniènog završetka Parade ponosa, uèesnici su nameravali da ostanu još na Trgu republike uz muziku, ali je poèela jaka kiša.

Predstavnik organizacionog odbora Parade ponosa Goran Miletiæ najavio je da æe Parada naredne godine biti održana u istoj nedelji izmeðu 10. i 16. septembra i da oèekuje još veæi broj uèesnika nego danas.

"Pozivam vas da nas sledeæe godine bude još više, a mi æemo se potruditi da napravimo još bolji program", rekao je Miltiæ.

Tokom šetnje, kod Igumanove palate, policija je privela jednog mladiæa koji je pritrèao uzvikujuæi: "Sodomija - krivièni zakonik!"

Nešto pre 12 èasova Paradi su se kod Cvetnog trga pridružili premijerka Ana Brnabiæ, gradonaèelnik Beograda Siniša Mali, kao i ministri Zoran Ðorðeviæ i Branko Ružiæ, dok je predsednik Srbije Aleksandar Vuèiæ rekao je neæe uèestvovati.

Poruke aktivista i organizatora su da bi Parada trebalo da, izmeðu ostalog, kako navode, doprinese tome da se predstavnici LGBTI zajednice oseæaju prihvaæenim, slobodnim i bezbednim na ulicama svog grada, da ih podstakne da se deklarišu kao LGBTI, i da oni koji to još nisu uèinili, to priznaju i objasne svojim porodicama.

"Kuma" Parade ponosa Jelena Karleuša poslala je "poruku ljubavi i mira", rekavši i da "nijedan bog ne može da ima ništa protiv ljudi koji mirno šetaju ulicama sa šarenim zastavicama".

Dodala je da je obaveza svih javnih liènosti da se bore za ljudska prava jer se njihova reè èuje i ima uticaj.

"Ja sam i svoju decu nauèila da vole i da to što mama piše levom rukom, ne treba da bude problem, veæ da je ona samo drugaèija", rekla je Karleuša.

"Kumi" Parade je poklonjen ljubièasti tanjiriæ s porukom "Kuma nije dugme".

Za praæenje parade akreditovan je veliki broj domaæih i stranih novinarskih ekipa.

Za saobraæaj je bila zatvorena trasa kojom æe se kretati Parada ponosa od Cvetnog trga do Terzija, a vidljive su jake policijske snage na svim punktovima od Moskve do Cvetnog trga.

Parade ponosa su poslednje tri godine protekle bez incidenata. Direktor policije Vladimir Rebiæ oèekuje da Parada ponosa danas protekne bez problema.

"Policija je tu da obezbedi javni red i mir i sigurnost za graðane i verujem da æe mere koje smo preduzeli, ali i promena svesti kod graðana, doprineti da manifestacija proðe bez problema", rekao je Rebiæ za RTS.

Zbog Parade ponosa i trke “BGD 10K” veliki broj ulica u centru Beograda biæe zatvoren u nedelju, pa se apeluje na graðane da se naoružaju strpljenjem. Neke ulice biæe nedostupne i za pešake, javni gradski prevoz æe pretrpeti velike promene, a to sve u trenutku brojnih radova na saobraæajnicama zbog kojih su poslednjih nedelja gužve u glavnom gradu Srbije svakodnevnica.

Èlan Organizacionog odbora Beograd Prajda 2017 Goran Miletiæ govoreæi o atmosferi u društvu pred "šarenu šetnju" ukazuje posebno na tri elementa - zakone koji štite pripadnike LGBT zajednice, podršku premijerke i veæu spremnost mladih da se "autuju".

Prvi "Prajd" u Beogradu, 2001. godine, ostao je zapamæen po nasilju, a 16 godina kasnije, situacija, iako veoma sporo, ipak osetno ide na bolje, za šta je jasan signal dolazak najviše ministara do sada, naveo je on u izjavi za Tanjug.

Prisustvo najviše pripadnika izvršne vlasti otkada se "prajdovi" organizuju, Miletiæ vidi kao razlog za radost pripadnika LGBT zajednice.

Osim što æe, zbog radova na Slaviji, šetnja biti pomerena za par stotina metara, više ulaznih punktova æe biti jedina promena, najavljuje Miletiæ.

Što se tièe zahteva koji se upuæuju sa Prajda ali i cele Nedelje ponosa koja je u toku, i oni su, navodi Miletiæ, ostali isti kao ranijih godina.

"Tri su osnovna zahteva kojih se pridržavamo, a prvi se bavi vršnjaèkim nasiljem u školama, buduæi da je ono jedan od osnovnih problema za LGBT zajednicu", istièe Miletiæ koji precizira da se ustvari zalažu za donošenje Aleksinog zakona.

Drugi zahtev, prema njegovim reèima, tièe se zakonskih rešenja koja bi osobama koje žele da promene pol to omoguæile u svim aspektima.

"Imamo paradoksalnu situaciju da država plaæa promenu pola, ali ne daje taèan pravni okvir kako da se dobije novi JMBG i novo ime, to je sve prepušteno sudovima i to neko vrlo lako reši a druge ljude prate strašne prièe", navodi.

Treæi zahtev koji je MIletiæ istakao tièe se zakona o registrovanju istopolnog partnerstva.

Извор: b92.net

Учешће у друштвеним мрежама:

Коментари - 0