Leks specijalis o "Beogradu na vodi" skinut iz dnevnog reda

14.03.2015. 07.31

4 0

Uz napomenu da je Vlada Srbije skinula oznaku hitnosti sa tog zakona, ističe se da se zakon može naći na dnevnom redu parlamenta u roku ne kraćem od petnaest dana. Vlada je inače zakonski predlog u skupštinsku proceduru poslala 6. marta, a poslanici je o tom predlogu trebalo da debatuju na sednici, koju je Gojković zakazala za sredu, 18. marta, i to kao prvu tačku dnevnog reda.

Ovim zakonom uređuje se utvrđivanje javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi realizacije projekta izgradnje "Beograd na vodi", kao projekta od posebnog značaja za Srbiju i Grad Beograd, rečeno je u Predlogu zakona. Njime se određuje korisnik eksproprijacije, uređuje postupak i drugi odnosi koji nastanu u realizaciji projekta, postupak i način izdavanja građevinske dozvole i drugih akata potrebnih u postupku izgradnje objekata... Takođe, utvrđuje se javni interes za eksproprijaciju nepokretnosti u cilju privođenja zemljišta nameni radi izgradnje poslovno-stambenog kompleksa "Beograd na vodi" sa pratećom infrastrukturom, a u skladu sa Prostornim planom područja posebne namene uređenja dela priobalja grada Beograda. Po tom zakonskom predlogu Republika Srbija i Grad Beograd imaju sva prava, obaveze i odgovornosti korisnika eksproprijacije predviđene zakonom kojim se uređuje eksproprijacija kao i ovim zakonom.

Извор: danas.rs

У категорију паге

Loading...