NIS-u priznanje za najbolje odnose sa investitorima

20.11.2013. 10.08

51 0

NIS-u priznanje za najbolje odnose sa investitorima

Među kompanijama koje su listirane na Beogradskoj berzi, NIS je dobio najvišu ukupnu ocenu prema kriterijumima prisutnosti u javnosti, podataka koji su dostupni na internetu, broju sastanaka sa investitorima.

Među važnim parametrima koji su se ocenjivali su i objavljivanje istorijskih izveštaja, objavljivanje aktuelne i arhive vesti na sajtu, podaci o istorijatu na internet prezentaciji, postojanje grafičkih interaktivnih prikaza kretanja cene akcija i prometa, objavljivanju audio i video zapisa o poslovanju kompanija, kao i osnovnih podataka o menadžmentu kompanija.

U odnosu na prošlu godinu, stručna komisija Beogradske berze je zaključila da je NIS unapredio informativnost i potpunost izveštaja koji se objavljuju, kao i sam odnos zaposlenih u kompaniji sa investicionom javnošću, navodi se u saopštenju iz NIS-a.

- Sve inovacije koje uvodimo u ovu oblast poslovanja su u skladu sa aktuelnim svetskim trendovima i standardima korporativnog upravljanja - izjavila je Jelena Miljuš, menadžer za relacije za investitorima u NIS-u.

Priznanje je NIS-u uručeno na 12. Međunarodnoj konferenciji Beogradske berze održanoj u Beogradu. Komisije su činili dugogodišnji bankari, brokeri i finansijski analitičari.

Извор: blic.rs

У категорију паге

Loading...