Ubuduće čiste privatizacije

21.11.2013. 12.22

36 0

Beograd -- Ministar privrede Saša Radulović kaže da će privatizacija preduzeća u Srbiji biti završena do kraja 2014. godine i sprovodiće se na čistiji i pravedniji način.

"Do sada je u sprovođenju privatizacionih postupka bilo korupcije, a Agencija za privatizaciju je bila kao 'švajcarski sir' kroz koji su prolazili razni politički i drugi interesi", rekao je Radulović na okruglom stolu povodom predstavljanja Nacrta zakona o privatizaciji i Nacrta izmena Zakona o stečaju.

Kako je pojasnio, ubuduće će biti primenjivan fleksibilniji model privatizacije jer će moći da se prodaje ceo kapital, ali i određeni udeo u vlasništvu preduzeća.

Radulović očekuje da će najveći broj preduzeća koja su sada u određenim fazama privatizacije privremeno postati vlasništvo države, po osnovu konverzije potraživanja u pravo vlasništva.

"Država je sada najveći poveralac preduzeća koja treba da budu privatizovana. Sva ta preduzeća imaju imovinu čija je vrednost manja od obaveza, što znači da je država izgubila sav kapital u tim preduzećima", rekao je Radulović.

Kad počne primene novog zakona o privatizaciji, kako je istakao, preduzećima koja traže nove vlasnike upravljaće privatizacioni upravnici koji će za savesan rad garantovati svojom imovinom. Te poslove moći će da obvaljaju i sadašnji direktori preduzeća koji su dobro radili.

"Uspešnosti privatizacije doprineće i izmene Zakona o planiranju i izgradnji jer će novi vlasnici preduzeća postajati i vlasnici zemljista koje koriste ta preduzeća", rekao je Radulović.

Kako je predloženo, za preduzeća koja do kraja iduće godine ne budu privatizovana biće pokrenut stečajni ili likvidacioni postupak. Privatizacija će se ubuduće sprovoditi prodajom kapitala, a izuzetno prodajom imovine. Ako nema kupaca za ponuđenu firmu, sprovodiće se postupak restrukturiranja po pravila unapred pripremljenog plana reorganizacije.

Prodaja kapitala i plan restruktururnja, kako je poredložilo Ministarstvo privrede, može se sprovoditi dokapilazacijom, zajedničkim ulaganjima, kupovinom kapitala i poveravanjem upravljanja uz podelu dobiti. Do sada je prodaja društvenog i državnog kapitala obavljana aukcijama, tenderima i na berzi.

Odluku o načinu privatizacije donosiće Ministarstvo privrede, a na predlog Agencije za privatizaciju, dok će vlada odlučivati o preduzećima koja su od posebnog interesa za državu. Kupac kapitala neće moći da bude domaće pravno lice koje posluje u društvenom vlasništvu, kao ni fizičko lice koje se pokazalo kao nesavesan vlasnik ranije privatizovanih preduzeća, osuđivano je ili se protiv njega vodi sudski proces zbog počinjenih krivičnih dela.

U nadmetanju za kupovinu preduzeća u Srbiji neće moći da učestvuju ni strana pravna lica kojima upravljaju domaća pravna i fizička

lica, kao ni ona sa of šor destinacija.

Po predlogu Ministarstva privrede, izmenama Zakona o stečaju biće omogućen automatski stečaj, a stečajni upravnici će dobiri šira ovlašćenja. Biće ukinuta Agencija za licenciranje stečajnih upravnika i osnovana Komore stečajnih upravnika.

Izmenama zakona prvi put se reguliše stečaj povezanih firmi tako da se u povezanim firmama imenuje jedna stečajni upravnik, obrazuje jedna stečajna masa i jedan plan reogranizacije, načelo ravnomernog namirenja poverilaca primenjuje na sve poverioce povezanih firmi, a međusobna potraživanja povezanih firmi poništavaju.

Predviđeno je obezbeđivanje uslova za isplatu minimalnih zarada s kamatom i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlene

i bivše zaposlene u firmama u stečaju. Minimalne zarade su svrstane u prvi isplatni red, dok je razlika između minimalne i pune zarade u drugom isplatnom redu.

Novina je i da u slučaju bankrota stečajni upravnik u roku od 15 dana mora da donese plan prodaje sa obrazloženjem efikasnosti i racionalnosti unovčenja stečajne mase.

Predviđen je i novi metod prodaje imovine kroz javno prikupljanje pisanih ponuda, nakon koje sledi javno nadmetanje ili neposredna pogodba u skladu sa nacionalnim standardima za upravljanje stečajnom masom.

Stručnjaci kažu da će saradnike Donalda Trampa zanimati vrhunske lokacije poput Generalštaba za izgradnju hotela. I Arapi najavljivali kupovinu Generalštaba.

Direktor Poreske uprave Srbije Ivan Simič osmi put uzastopno je proglašen za najuglednijeg poreskog stručnjaka u Sloveniji, saopštila je Poreska uprava Srbije.

Termoelektrana "Štavalj", čija se izgradnja planira na tertoriji opštine Sjenica, preporodiće pvu najnerazvijeniju opštinu u Srbiji, kaže Vlado Milošević.

Da li će kineski trgovci opet otvoriti radnje na koje su stavili katance posle najave Poreske uprave da će kontrolisati i njihovo poslovanje, još je neizvesno.

Elektroprivreda Srbije (EPS) je odustala od svoje inicijative za uvođenje jedinstvene cena troškova distribucije električne energije na celoj teritoriji Srbije.

Investitori iz Rusije spremni su da ulažu novac ali samo u projekte u kojima će im naša država, uključujući i lokalne samouprave biti partner, odnosno garant.

Nafta je danas umereno pojeftinila, na indikativnim tržištima u SAD i Evropi, nakon početka pregovora u Ženevi o kontraverznom nuklearnom programu Irana.

Aviokompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Etihad uputila je saopštenje medijima u kojem pojašnjava da se ime te kompanije piše kao Etihad, a ne Itihad.

Извор: b92.net

У категорију паге

Loading...