Verbiæ: Prosvetari krše zakon

13.03.2015. 20.20

8 0

Povodom najave Unije sindikata prosvete radnika Srbije i Sindikata radnika u prosveti Srbije da æe 17. marta u pojedinim školama potpuno obustaviti nastavu, kao i da æe biti dovedeno u pitanje polaganje završnog ispita za maturante, Verbiæ kaže da su izjave kojima pozivaju na kršenje zakona kao vid radikalizacije štrajka neodgovorne i krajnje neprimerene teškoj ekonomskoj situaciji iz koje možemo da izadjemo samo radom.

"Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja želi da sindikatima u štrajku omoguæi potpisivanje posebnog kolektivnog ugovora pod istim uslovima pod kojim je veæ potpisan sa druga dva sindikata - onda kada preuzmu svoje obaveze i okonèaju štrajk od kog djaci imaju najviše štete", naveo je Verbiæ u pisanoj izjavi dostavljenoj Tanjugu.

On je dodao da je uèenicima u 25 odsto škola u Srbiji uskraæeno pravo na obrazovanje i da rukovodstvo dva reprezentativna sindikata, SPRS i USPRS, insistira na štrajku dok Vlada Srbije ne da "garancije kada æe i na koji naèin prosvetnim radnicima biti isplaæena jedna plata u cilju poboljšanja materijalnog položaja".

"Ovakvu garanciju, nažalost, sindikatima danas niko ne može da ponudi", dodao je Verbiæ.

Ministar kaže da se Vlada Srbije obavezala æe kroz Zakon o platama sistemski urediti primanja u javnom sektoru pri èemu æe materijalni položaj prosvetnih radnika biti poboljšan i uskladjen sa odgovornošæu i nivoom obrazovanja zaposlenih u prosveti.

Извор: b92.net

У категорију паге

Loading...