Preuzmi vesti o najaktuelnijim temama iz minuta u minut sa NewsHub-om. Instaliraj odmah.

Tito na to nikad ne bi pristao"

15.07.2017. 11.53
9 0
Tito na to nikad ne bi pristao"

Beograd -- Bivši amerièki ambasador u Srbiji Vilijem Montgomeri smatra da je pitanje statusa Srpsko-ruskog humanitarnog centra važno pitanje za Srbiju.

Kako kaže, implikacije odluke po tom pitanju izuzetno su važne za srpski narod.

U susret poseti predsednika Srbije Aleksandra Vuèiæa Vašingtonu, Montgomeri kaže da ne oèekuje da æe Srpsko-ruski humanitarni centar i status njegovog osoblja biti bitna taèka na dnevnom redu sastanaka u Vašingtonu.

"Žao mi je što to moram da kažem, ali u opštoj slici, za SAD zapravo i nije bitno da li æe Srbija odluèiti da se približi Rusiji dajuæi na primer 'diplomatski status' onome što bi trebalo da bude 'humanitarni centar.' Dani Hladnog rata kada su te stvari bile važne za SAD su odavno prošli," rekao je Montgomeri za Tanjug.

On, zapravo, ukazuje da je to "mnogo važnije pitanje za narod Srbije i to kako on vidi svoju buduænost".

"Jer, implikacije te odluke snosiæe narod Srbije, a ne SAD", istièe Montgomeri.

"Premda mislim da veliki majstor neutralnosti tokom hladnog rata, maršal Tito nikad ne bi pristao da ima rusku bazu na srpskoj teritoriji nazvanu drugim imenom, njegovo vreme je davno prošlo," dodaje on.

Uz ogradu da SAD nišu èlanica EU a da se i EU suoèavaju sa brojnim izazovima, amerièki diplomata kaže da razume Vuèiæev zahtev za ubrzan pristup Srbije EU.

Èlanice EU izgleda nisu u stanju da shvate da neizvesnost, duga odlaganja i prepreke u procesu pristupanja imaju kumulativan negativan uticaj na Srbiju i da podršku ulasku u EU opada, ukazuje on.

"Predsednik pokušava da skrene pažnju na to. On želi, a i ljudi u Srbiji zaslužuju jasniju ideju o tome šta ih èeka i u kom vremenskom periodu," rekao je Montgomeri.

On dodaje i da "kolko god to bilo nefer" i susedi kao što je Hrvatska mogu otežati taj put kako bi zabeležili poene na politièkom planu.

Kad je reè o Kosovu i Metohiji, Montgomeri navodi da kosovski Albanci "slušaju samo SAD" bez èijeg pritiska, kako kaže, neæe biti napretka u primeni dogovorenog u Briselskom dijalogu i nada sa da æe nova administracija taj uticaj upotrebiti.

"Realnost je da kosovski Albanci slušaju samo, i ponavljam samo, SAD. Oni ne poštuju EU i oseæaju se slobodnim da ignorišu njene zahteve, sugestije i pretnje," rekao je Montgomeri, zamoljen da prokomentariše šta se može oèekivati od nove administracije u pogledu zaštite srpskih interesa u dijalogu i Srba na Kosovu.

Montgomeri se nada da æe aktuelna amerièka administracija iskoristiti svoj uticaj da izvrši pritisak na kosovske Albance da ispune obaveze koje su preuzeli Brišelskim dijalogom ali kaže i da "strahuje da se to neæe dogoditi".

"Ukoliko to ne uèine, neæe biti nikakvog napretka po pitanju Kosova i otklanjanja opasnosti od dramatiènog pogoršanja situacije", dodao je amerièki diplomata.

On oèekuje da æe meðu najvažnijim temama tokom predstojeæih susreta predsednika Vuèiæa u Vašingtonu biti i stabilnost, i pretnje koje donosi terorizam, a da æe Vuèiæ iskoristiti posetu da ojaèa ekonomsku saradnju i privuèe nova amerièka ulaganja.

"SAD cene ulogu koju je Srbija u skorijem periodu igrala u isticanju znaèaja pomirenja i gledanja u buduænost umesto u prošlost. SAD æe nesumnjivo izraziti snažnu podršku uspešnom odvijanju Briselskog dijaloga i napretku u normalizaciji odnosa" sa Prištinom, rekao je bivši amerièki ambasador.

Najvažnije je, istièe, da je odnos Srbije i SAD, nakon što je prošao kroz razlièite faze, danas odnos dve nezavisne zemlje koje možda imaju razlièitu perspektivu o nekim pitanjima ali su ujedinjene kada je reè o onome što je važno..

U Vašingtonu æe biti reèi o terorizmu i bezbednosti, jer, "nije tajna da se mnogi mladi, koji su se borii sa takozvanom Islamskom državom vraæaju u Bosnu, na Kosovo i u Makedoniju i predstavljaju pretnju ne samo za region veæi i za celu Evropu" napominje bivši amerièki ambasador.

Montgomeri je takoðe siguran da æe Vuèiæ tokom posete podvuæi rešenost da unapredi srpsku privredu i podstakne SAD i njihove glavne korporacije da dodatno poveæaju ulaganja u Srbiju.

On smatra da postoji niz naèina da se unapredi klima za bolje ekonomske odnose SAD i Srbije, ukljuèujuæi razlièite sporazume i bilateralne ugovore.

Извор: b92.net

Учешће у друштвеним мрежама:

Коментари - 0